CAD-CAM

CAD-CAM

Naše společnost využívá CAD-CAM jak k návrhu produktu, tak k programování výrobních procesů na CNC obráběních strojích. CAM software používáme pro modely a sestavy vytvořené v CAD softwaru, ke generování drah nástrojů a k přeměně návrhů na fyzické díly. CAD-CAM software používáme k navrhování a výrobě prototypů, hotových dílů, malo a velkosérií, tak i ke kusové výrobě.